مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استصحاب کلی» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

 استصحاب فرد مردد

تقسیم مستصحب در نظر تحیق:

مستصحب یا شخصی است یا کلی، و مستصحب کلی سه قسم است. و مستصحب شخصی دو قسم؛ و آن یا معین است یا مردد.

استصحاب در مستصحب معین، بدون شک و شبهه جاری است و قدر متیقن از ادله استصحاب، همین قسم است.

جریان استصحاب در فرد مردد محل بحث است.

موضوع شناسی فرد مردد

اثر در فرد مردد مترتب بر شخص است و آن شخص مردد بین دو فرد می­باشد و شک در آن است که مستصحب باقی است یا نه!

محل بحث جایی است که هر دو فرد اثر شرعی دارد، چه زید داخل خانه شده باشد و چه عمرو  هر دو اثر شرعی دارند، اگر فقط یک فرد مثلاً دخول زید اثر داشته باشد و تردید شود که زید داخل شده یا عمرو، پرواضح است که استصحاب جاری نیست چون یقین به تحقق موضوع ذی اثر وجود ندارد.

  • محمدامین
  • ۱
  • ۰

استصحاب کلى

حکم به بقاى مستصحب کلّىِ در ضمن افراد

استصحاب کلى، استصحابى است که مستصحب (متیقن سابق) آن، کلى است; به بیان دیگر، هر گاه وجود کلى در ضمن فردى از افرادش یقینى باشد، آن گاه، در بقاى آن کلى شک شود و

سپس از روى تعبد، حکم به بقاى آن گردد، در این صورت، استصحاب کلى جارى گردیده است; براى مثال، یقین وجود دارد که حیوانى در ضمن یک فرد خاص تحقق یافته است، اما مشخص نیست که این حیوان پشه بوده که عمرش از سه روز تجاوز نمى کند یا فیل مى باشد که عمرش طولانى است، در این صورت، اگر بعد از سه روز در بقاى حیوان شک شود، این شک ناشى از شک در تعیین نوع حیوان است که در این جا مردد بین فیل و پشه مى باشد.

  • محمدامین