مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برائت جستن» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

برائت جستن !

 

دشمن با دو انگیزه از رقیب خود تعریف می کند!

الف) یا به قصد تمجید

ب) یا به قصد اختلاف

 

مثلا اگر مسئولی قانون اساسی را زیر سوال ببرد قطعا شبکه های بیگانه هوادار صددرصدی او خواهند شد !

در اینجا لازم است که فرد مسئول در پی تقویت یا تکامل قانون اساسی باشد نه در پی تضعیف قانون اساسی، این رویکرد هم مطلوب است و هم باعث رنجش دوستان و همفکران نمی شود و دشمن هم قطعا سوء استفاده ای نخواهد کرد.

  • محمدامین