مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روایات قرعه» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بحث پیشینه شناسی استخاره از نظر فقهی( اقوال فقها)فایل66

نکته ؛

بحث موقعیت شرعی مسئله( رفتارشناسی شارع) ما در رفتارشناسی شارع حق نداریم بگوییم درست است یا نه! فقط باید ببینیم چی هست و چی نیست

بحث موقعیت فقهی مسئله(رفتارشناسی فقها) در رفتارشناسی فقها، درست و غلط هم راه دارد و ما باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمائیم.

*ما در جلسات قبل فی الجمله به رفتارشناسی فقها درباب استخاره پرداختیم اما در این جلسه بصورت مفصل می پردازیم تا بتوانیم قضاوت کنیم.

  • محمدامین