مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دین نفس الامری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

آغازجلسه دوم

چکیده جلسه قبـل؛

*برنامه اسلام برای تکامل انسان (از مبدا تا مقصد) در سه بعد است، حوزه باورها،  حوزه خلق و خوی، حوزه عمل اختیاری در جلسه قبل اصلا علم را اشاره نکردیم بخاطر آنکه علم به تنهایی عامل نجات نیست(بماهوهو)، اگر این علم به باورف به خلق وخوی، و در عمل اختیاری انسان خودش را نشان ندهد هیچوقت آن علم موجب رهایی و نجات نخواهد بود.
*اسلام در تمام حوزه های زندگی انسان رهنمودی برای ما دارد و ارتباط سیستمی بین این رهنمودها برقرار است. و نحوه ارتباط این ها با یک دیگر به یک شیوه خاص و حساب شده ای است .و این نگاه، اساس نظریه اندیشه مدون است.
-
دین‌ چیست؟

در تعابیر قرآنی‌ «دین» در دو مورد استعمال‌ شده‌ است:
-1 هرگونه‌ اعتقاد به‌ قدرتی‌ غیبی، چه‌ حق‌ باشد و چه‌ باطل: لکم‌ دینکم‌ ولی‌ دین؛ دین‌ شما برای‌ خودتان، و دین‌ من‌ برای‌ خودم.(کافرون، 6)
-2 خصوص‌ ادیان‌ الهی:اِن‌الدین‌ عندالله‌ الاسلام؛ در حقیقت، دین‌ نزد خدا همان‌ اسلام‌ است.(آل‌ عمران‌ ،19)

  • محمدامین