مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

برائت جستن !

 

دشمن با دو انگیزه از رقیب خود تعریف می کند!

الف) یا به قصد تمجید

ب) یا به قصد اختلاف

 

مثلا اگر مسئولی قانون اساسی را زیر سوال ببرد قطعا شبکه های بیگانه هوادار صددرصدی او خواهند شد !

در اینجا لازم است که فرد مسئول در پی تقویت یا تکامل قانون اساسی باشد نه در پی تضعیف قانون اساسی، این رویکرد هم مطلوب است و هم باعث رنجش دوستان و همفکران نمی شود و دشمن هم قطعا سوء استفاده ای نخواهد کرد.

  • محمدامین
  • ۰
  • ۰

حس مسئولیت یا جایگاه مسئولیت !!!

بودند آدمی هایی که جایگاه مسئولیتی داشتند اما حس مسئولیت  نداشتن

و بودند آدم هایی که جایگاه مسئولیتی نداشتند ولی حس مسئولیت داشتن

و بودند آدم هایی که هر دو را داشتند.

 

اگر کسی بتواند با دو بال تخصص و تعهد جایگاه مسئولیتی را در اداره ایی کسب کند خیلی خوب است اما این ( تنها ) و ( بهترین ) راه نیست!

  • محمدامین
  • ۰
  • ۰

فردا، یا پس فردا یا سال بعد و بعدتر از آن را نمی دانم

ولی یقینا در سال 1494شمسی،  من در قسمتی از این کره خاکی، زیر تلی از خاک ها آرمیده ام.

گاهی وقت ها باید محکم پا به ترمز زندگی ام بگذارم و از ماشین زمان پیاده شوم و در لامکانی بنشینم و ببینم که کجا می روم!

سوال تکراری است اما مو بر تنمان سیخ می کند؛

 اصلا معلوم هست ما کجای این عالم هستی ایم!؟

  • محمدامین