مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «کتب لغوی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

معرفی کتاب لغوی

ابو هلال عسکری دارای تالیفات ارزشمند بسیاری است. یکی از مهمترین آثار و کتابهای او «الفروق اللغویة» می باشد که به بررسی تفاوت نهفته در واژگان عربی کهن می پردازد.
این کتاب در پژوهش های قرآنی و حدیثی اهمیت به سزایی داشته و همواره مورد توجه پژو هشگران در عرصه لغت شناسی بوده است.


لطفا برای دانلود کتاب به صورت DAC  کلیک نمایید.

مشاهده متن کتاب (عربی) در صفحه وب ... کلیک نمایید.


آشنایی با شرح فارسی الفروق اللغویه

فرهنگ واژگان مترادف، ترجمه کتاب الفروق اللغویه (متن فارسی)+ دانلود

موضوع این کتاب شرح کلمات مترادف در زبان عربی است. این کتاب ترجمۀ رسالۀ «الفروق اللغویه»

  • محمدامین