مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

هرگاه  رابطه انسانها با خودشان و با یکدیگر،رابطه انسانها با طبیعت و رابطه انسانها با خالق یکتا به حد تعادل برسد.آن جامعه پیشرفته می باشد.

جامعه ای سعادتمند است که تمامی آحاد جامعه در فکر سعادتمندی و در پی ارتقای سبک زندگی فردی – اجتماعی خویش بصورت علمی و عملی باشند.


صرف آرزو، نمی تواند پیشرفا دائمی برای جامعه به ارمغان آورد. ترسیم عالمانه و آرمانی منطبق بر واقعیتِ چشم انداز انقلاب اسلامی و حرکت مستمر و هوشمندانه در جهت آن، دو اصل فراموش ناشدنی برای دست یابی به پیشرفت همه جانبه میهن اسلامی خواهد بود.
  • محمدامین