مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۲ مطلب با موضوع «مکتب ها و نظام ها» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

آغازجلسه دوم

چکیده جلسه قبـل؛

*برنامه اسلام برای تکامل انسان (از مبدا تا مقصد) در سه بعد است، حوزه باورها،  حوزه خلق و خوی، حوزه عمل اختیاری در جلسه قبل اصلا علم را اشاره نکردیم بخاطر آنکه علم به تنهایی عامل نجات نیست(بماهوهو)، اگر این علم به باورف به خلق وخوی، و در عمل اختیاری انسان خودش را نشان ندهد هیچوقت آن علم موجب رهایی و نجات نخواهد بود.
*اسلام در تمام حوزه های زندگی انسان رهنمودی برای ما دارد و ارتباط سیستمی بین این رهنمودها برقرار است. و نحوه ارتباط این ها با یک دیگر به یک شیوه خاص و حساب شده ای است .و این نگاه، اساس نظریه اندیشه مدون است.
-
دین‌ چیست؟

در تعابیر قرآنی‌ «دین» در دو مورد استعمال‌ شده‌ است:
-1 هرگونه‌ اعتقاد به‌ قدرتی‌ غیبی، چه‌ حق‌ باشد و چه‌ باطل: لکم‌ دینکم‌ ولی‌ دین؛ دین‌ شما برای‌ خودتان، و دین‌ من‌ برای‌ خودم.(کافرون، 6)
-2 خصوص‌ ادیان‌ الهی:اِن‌الدین‌ عندالله‌ الاسلام؛ در حقیقت، دین‌ نزد خدا همان‌ اسلام‌ است.(آل‌ عمران‌ ،19)

  • محمدامین
  • ۰
  • ۰

تلقی ما از دین؛
(سه بعد در انسان ها  وجود دارد) مجموعه تعلیمات اسلامی از یک لحاظ سه بخش را تشکیل می‏دهد:
الف) باورها ؛ که در مفاهیم اسلامی اصول عقائد نام دارد.
اصول عقاید، یعنی چیزهایی که وظیفه هر فرد کوشش درباره تحصیل عقیده درباره آنهاست. کاری که در این زمینه بر عهده انسان است از نوع کار تحقیقی و علمی است.
ب) خلق و خوی؛ ( روحمان به گونه ای است که وقتی رفتاری در ما پیدا می شود آن رفتار در روح ما اثر می گذارد و این ثاتیر بر اثر کیفیت و کمیت آن رفتار،  تبدیل می شود به خلق و خوی ما) در مفاهیم اسلامی اخلاق  نام دارد.
اخلاقیات، یعنی خصلتهایی که وظیفه یک فرد مسلمان این است که خویشتن را به آن خصلتها و خوبیها بیاراید و از اضداد آنها خویشتن را دور نگه دارد. کاری که در این زمینه بر عهده انسان است از نوع مراقبت نفس و خودسازی است.

  • محمدامین