مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گرگان» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

حس مسئولیت یا جایگاه مسئولیت !!!

بودند آدمی هایی که جایگاه مسئولیتی داشتند اما حس مسئولیت  نداشتن

و بودند آدم هایی که جایگاه مسئولیتی نداشتند ولی حس مسئولیت داشتن

و بودند آدم هایی که هر دو را داشتند.

 

اگر کسی بتواند با دو بال تخصص و تعهد جایگاه مسئولیتی را در اداره ایی کسب کند خیلی خوب است اما این ( تنها ) و ( بهترین ) راه نیست!

  • محمدامین