مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رفع القلم» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

رفع القلم به چه معنی. به چه منظور. به چه مصداق. در وصف کیست. در وصف چه آیاتی است. آیا اصلا چنین توصیفی وجود دارد آیا قلم هایی که دردنیا اعمال نیک و بد را ثبت می کنند در زمان خاصی از کار می ایستند؟

پاسخ:

متن حدیث «رفع القلم» که فقها به آن اشاره کرده اند به این شکل است: «القلم رفع عن ثلاث عن الصّبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ».(۱) و در بعضی از منابع نیز متن آن به این شکل نقل شده است: «... رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الصّغیر حتی یکبر....».(۲)
مضمون نقل شده در منابع به همین شکل و در برخی منابع با لفظ های متفاوت آمده است مانند... و عن الصّبی حتی یدرک(۳) و یا... عن المجنون حتی یعقل....(۴)
ترجمه این احادیث این است که برای سه شخص مسئولیت و گناهی نوشته نخواهد شد. شخص خوابیده تا وقتی که بیدار نشده است و شخص دیوانه تا زمانی که عاقل نشده باشد و شخص کودک تا وقتی که به سن بلوغ نرسیده است.

  • محمدامین