مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قمار کودکان» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
بحث از یک سوال شکل می گیرد، اگر شریعت بلوغ را شرط تکلیف دانست الف)انجام بعضی رفتارها (دزدی، قمار بازی، اکل متجنس، و...)توسط کودکان غیربالغ چه حکمی خواهد داشت؟ ب) از منظر شرع مقدس، نقش والدین و مربیان تربیتی در قبال این نوع رفتارکودکان چیست؟ آیا والدین می توانند مانع این گونه رفتارها باشند؟  ج) از منظر شریعت حکم فعل والدینی که ابزار قمار را برای فرزندان خویش خریداری نموده و در دسترس کودکان قرار می دهند چیست؟ د) با توجه به اینکه کودک غیربالغ، هیچ تکلیف شریعی ندارد، آیا بر والدین واجب است که آلات قمار را بشکنند و آن را دور بریزند؟ در این مقاله سعی شده است بنحو جامع با مشاهده در آیات و روایات و کلام فقها به این موضوع بپردازیم. کلمات کلیدی:  قمار کودکان، تکلیف، نقش والدین  تکلیف تکلیف از ریشه «ک ـ ل ـ ف» و در لغت به معناى درخواست یا امر کردن کسى به انجام دادن کارى دشوار است. در منابع کلامى و فقهى، معانى اصطلاحى مختلفى براى آن آمده است. برخى آن را اراده مرید (شارع) نسبت به امر مشقت آمیز تعریف کرده اند. شمارى آن را طلب کردن امرى مشقت آور از سوى شارع یا شخصیتى برتر دانسته اند. برخى نیز تکلیف را دستور کسى که اطاعت او واجب است،
  • محمدامین