مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «العوامل فی النحو» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰


مقدمه:


کتابُ شرح العوامل فی النحو.


کتاب اضافه شده به شرح، شرح اضافه شده به عوامل، فی النحو (جار و مجرو) صفت است برای عوامل. یا اینکه حال قرار می دهیم برای عوامل (اینکه صفت قرار دهیم یا حال،این فی النحو، معلق است به عامل مقدر). عامل مقدَر، عامل مقدر یا فعل است، استقر فی النحو، یا اسم فاعل است، مستقر فی النحو. یکی از افعال عموم را باید بگیریم.

افعال عموم زند ارباب عقول، کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. تنها این نیستند. هر چیزی که لازمه ی وجود هر موجودی باشد، آن را افعال عموم می گویند. مثلا خدا وقتی کسی را خلق می کند، لازمه ی وجودش این است که وجود داشته باشد، ثابت باشد ... ، اینها را افعال عموم می گویند. اگر لازمه ی وجود نباشد،افعال خصوص می گویند،

  • محمدامین