مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

مدرسه حکمت

ثاقِبُ الفکر +حُرِّیةُ الفکر+شارِدُ الفکر

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استصحاب فرد مردد» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

 استصحاب فرد مردد

تقسیم مستصحب در نظر تحیق:

مستصحب یا شخصی است یا کلی، و مستصحب کلی سه قسم است. و مستصحب شخصی دو قسم؛ و آن یا معین است یا مردد.

استصحاب در مستصحب معین، بدون شک و شبهه جاری است و قدر متیقن از ادله استصحاب، همین قسم است.

جریان استصحاب در فرد مردد محل بحث است.

موضوع شناسی فرد مردد

اثر در فرد مردد مترتب بر شخص است و آن شخص مردد بین دو فرد می­باشد و شک در آن است که مستصحب باقی است یا نه!

محل بحث جایی است که هر دو فرد اثر شرعی دارد، چه زید داخل خانه شده باشد و چه عمرو  هر دو اثر شرعی دارند، اگر فقط یک فرد مثلاً دخول زید اثر داشته باشد و تردید شود که زید داخل شده یا عمرو، پرواضح است که استصحاب جاری نیست چون یقین به تحقق موضوع ذی اثر وجود ندارد.

  • محمدامین